English
Nurol Sigorta A.Ş.
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası PDF Yazdır e-Posta

Bu sigorta ile,  bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde , sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan  tazminat taleplerine ilişkin sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.