English
Nurol Sigorta A.Ş.
Eczane Paket PDF Yazdır e-Posta

Eczane Sigortası kapsamındaki teminatlar:
Yangın, Yıldırım, İnfilak Hava Taşıtları Çarpması
Sel veya Su Baskını Yer Kayması
Dahili Su Duman
Fırtına Kar Ağırlığı
Kara Taşıtları Çarpması Kira Kaybı
İş Durması Geçici Adres Nakil
Duvara Monte Raf Devrilmesi Alternatif Eczane Değişikliği Masrafları

Ayrıca isteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar :
Deprem Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık (*) Çalışanlara ait özel eşyalar (*)
Deniz Taşıtları Çarpması Enkaz Kaldırma Masrafları Ferdi Kaza (*)
Kiracılık/Malik Mali Sorumluluğu Taşınan Para (*) 3.Kişi Sorumluluk (*)
Komşuluk Mali Sorumluluğu Emniyeti Suistimal (*) Mesleki Sorumluluk (*)
Cam Kırılması Sigortası -aynalar dahil Makine Kırılması (*) İşveren Sorumluluk (*)
Hırsızlık ( Muhteviyat) Elektronik Cihaz (*)

(*) İlgili teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alınmış ise, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamıdır.