English
Nurol Sigorta A.Ş.
Mesleki Sorumluluk Sigortası PDF Yazdır e-Posta

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Mali Müşavir
  •  
  • Mimar
  • Yeminli Mali Müşavir
  •  
  • Doktor
  • Mühendis
  •  
  • Avukat


  •