English
Nurol Sigorta A.Ş.
Seyahat Sağlık Sigortası PDF Yazdır e-Posta

Seyahat Sağlık poliçeniz, seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da yaralanmanız sonucunda gereken tedavi masraflarınızı 30.000 Euro limit dahilinde karşılamaktadır.

Teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu seyahat ettiğiniz ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanızın bitiş tarihinde sona erer.

1.Bölge : Türkiye, Amerika, Kanada ve Japonya hariç tüm dünya

2.Bölge : Yurtdışı (Türkiye hariç Tüm dünya)


0-17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 65-75 yaş arası kişiler %50 ek prim ve 75 yaş üzeri kişiler %100 ek prim ödemek kaydı ile kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilirler. 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza durumlarına karşı kapsam altındadırlar.

Dar Teminat Kapsamı
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
 • Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
 • Tıbbi Nakil
 • Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Nakli
 • Seyahatin İptali
Geniş Teminat Kapsamı (Dar teminatlara ilaveten aşağıdaki teminatları kapsamaktadır.)
 • Refakatçi Nakli
 • Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri
 • Kişisel Eşyaların İkamesi
 • Gerekli İlaçların Sevki
 • Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
 • Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama
 • Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
 • Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
 • Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
 • Acil Mesajların İletilmesi
 • İdari Asistans
 • Bagaj Kaybı veya Hasarı
 • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
 • Hukuki Yardım
Poliçe kapsamındaki acil bir durumda (0216) 524 37 50 nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aramanız
 • Adınızı ve soyadınızı, Poliçe Numarasınızı ve geçerlilik tarihini
 • Size ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
 • Karşılaştığınız problemi ve istenen yardımın türünü bildirmeniz gerekmektedir.